top of page
VISUAL KINDEROPVANG.png

Kom je bij ons spelen?

Lol in leren

 

Veilig van én met elkaar leren in een bruisende school. Dat is waar héél de Metropool en dus ook onze kinderopvang voor staan. O… en voor gezellig, blij en een beetje ondeugd mag ook natuurlijk. Want het moet wel leuk blijven.

De kinderopvang binnen IKC Metropool

 

Een Metropool is een stad die voor elke bevolkingsgroep een thuis is. Een smeltkroes van culturen: levendig, uitnodigend, veilig en gewenst. Een plek waar je elkaar respecteert en samen leert in een open schoolcultuur. Op deze fundamenten bouwen onze medewerkers aan onze kinderopvang. Zodat jouw kleintje zacht in deze wereld landt.

Basis_kinderopvang.png

•••

Kinderopvang

hobby-4816285.jpg

Helaas, nog in verwachting....

op eigen wijze.png

Op eigen wijze

 

Elk mens, klein of groter, ontwikkelt zich in een eigen tempo. Maar niet elk ontwikkelingsgebied ontplooit zich in hetzèlfde tempo. We onderscheiden drie type kinderen, namelijk; hart, hoofd, en handen. Waarbij het ene kind wat meer van het één heeft dan van het ander. We letten dus heel goed op de sociale-, emotionele-, cognitieve- én lichamelijke ontwikkeling van ieder aan ons toevertrouwde kind.

Op eigen wijze

 

Elk mens, klein of groter, ontwikkelt zich in een eigen tempo. Maar niet elk ontwikkelingsgebied ontplooit zich in hetzèlfde tempo. We onderscheiden drie type kinderen, namelijk; hart, hoofd, en handen. Waarbij het ene kind wat meer van het één heeft dan van het ander. We letten dus heel goed op de sociale-, emotionele-, cognitieve- én lichamelijke ontwikkeling van ieder aan ons toevertrouwde kind.

Wie zorgen.png

Wie zorgen er voor je kind?

 

Onze ervaren, goed opgeleide pedagogisch medewerkers (PW’s) zorgen dagelijks voor het wel en wee van al onze kinderen. We werken zoveel mogelijk met vaste krachten want kinderen zien graag een liefdevol
vertrouwd gezicht. Maar ook externe opleidingsinstituten, professionele
activiteitenbegeleiders en logopedisten kijken met ons mee. Zo ondersteunen we niet alleen onze kinderen maar ook hun ouders.

pexels-eren-li-7169017.jpg

G.R..O.W.

GROW vat in één woord onze visie op opvoeden samen :

Gelijkwaardigheid: onze kinderen leren dat ieder mens gelijkwaardig is. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde maar we zijn wel allemaal evenveel waard.

Respect: voor de autonomie van ieder kind. Begrip voor cultuurverschillen, denkwijzen, godsdiensten en individuele ontwikkelingen.

Ontwikkeling: we stimuleren en volgen de diverse ontwikkelingsgebieden. Onze uitdagende, thema gerichte activiteiten moedigt de kinderen aan op eigen wijze te groeien. Natuurlijk letten we daarbij goed op de persoonlijke, sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en kunstzinnige voortgang én de sociale interactie van het kind in de groep.

Welbevinden: kinderen moeten zich bij ons vooral prettig, veilig en geborgen voelen. Daar doen we alles aan. Want als ze goed in hun vel zitten, heeft dat een positieve invloed op hun ontwikkeling.

Wanneer kun je op ons rekenen?

Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Ma. t/m vrij. van 07.30 - 13.00 en van 13.00 - 18.30.

Peuteropvang met voorschool. Voor kinderen van 2-4 jaar.   Ma. t/m vrij. van 08.30 - 13.50.

Naschoolse opvang. Ma. t/m vrij. na schooltijd tot 18.30.

Vakantieopvang. Tijdens alle officiële schoolvakanties heeft je kind bij ons ook echt een leuke vakantie.

Opvang op studiedagen. Tijdens studiedagen van de leerkrachten zijn onze openingstijden zoals tijdens vakantiedagen.

Wanneer zijn we gesloten?

• Op alle nationaal erkende feestdagen.

• Vijf sluitingsdagen (van 26 - 31 dec.)

• Maximaal drie studiedagen (van onze medewerkers)

bottom of page